Tanuló létszám

100

Évfolyamok

8

Pedagógus létszám

13

Fenntartó

Debreceni Tankerületi Központ
Székhely: 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.
Levelezési cím: 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.
Telefon: +52/550-205
E-mail cím: debrecen@kk.gov.huLogo

Galéria

Media Project 2
Pályaválasztási nap
Media Project 2
Pályaválasztási nap
Media Project 2
Pályaválasztási nap
Media Project 2
Pályaválasztási nap
Media Project 2
Vetélkedő a Magyar Tudomány Napján
Media Project 2
Vetélkedő a Magyar Tudomány Napján
Media Project 2
Vetélkedő a Magyar Tudomány Napján
Media Project 2
Vetélkedő a Magyar Tudomány Napján
Media Project 2
Vetélkedő a Magyar Tudomány Napján
Media Project 2
Vetélkedő a Magyar Tudomány Napján
Media Project 2
Vetélkedő a Magyar Tudomány Napján
Media Project 2
Vetélkedő a Magyar Tudomány Napján
Media Project 2
Vetélkedő a Magyar Tudomány Napján
Media Project 2
Vetélkedő a Magyar Tudomány Napján
Media Project 2
Vers- és prózamondó verseny
Media Project 2
Vers- és prózamondó verseny
Media Project 2
Vers- és prózamondó verseny
Media Project 2
Vers- és prózamondó verseny
Media Project 2
Vers- és prózamondó verseny
Media Project 2
Vers- és prózamondó verseny
Media Project 2
Vers- és prózamondó verseny
Media Project 2
Vers- és prózamondó verseny
Media Project 2
Vers- és prózamondó verseny
Media Project 2
Vers- és prózamondó verseny
Media Project 2
Karácsonyi projekthét
Media Project 2
Karácsonyi projekthét
Media Project 2
Karácsonyi projekthét
Media Project 2
Karácsonyi projekthét
Media Project 2
Karácsonyi projekthét
Media Project 2
Karácsonyi projekthét
Media Project 2
Karácsonyi projekthét
Media Project 2
Karácsonyi projekthét
Media Project 2
Karácsonyi projekthét
Media Project 2
Karácsonyi projekthét
Media Project 2
Karácsonyi projekthét
Media Project 2
Karácsonyi projekthét
Media Project 2
Karácsonyi projekthét
Media Project 2
Karácsonyi projekthét
Media Project 2
Karácsonyi projekthét
Media Project 2
Határtalanul kirándulás
Media Project 2
Határtalanul kirándulás
Media Project 2
Suliváró
Media Project 2
Suliváró

Beiskolázás

Kedves Szülők!
2023/2024. tanévre történő általános iskolai beiratkozás tájékoztató
2023/2024-es tanévben hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházak
KRÉTA elektronikus ügyintézés - beiratkozás az általános iskolába 2023.

Az Nkt. 45. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.

A beiratkozásra meghatározott idő:
A 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet a 2022/2023. tanév rendjéről 8. § Az Nkt. 50. § (7) bekezdése alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2023. április 20-21-én kell beíratni.
Személyes beiratkozás időpontja: 2023.04.20-án és 21-én.

A felvételi kérelem benyújtható a Kréta rendszer e-Ügyintézés felületén (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) keresztül. Elektronikus formában benyújtott felvételi kérelem esetében a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredetijének személyes bemutatására 2023. április 20-án és 21-én lehetséges személyesen.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:
személyi igazolvány
lakcímkártya
adókártya
TAJ kártya
Szakértői vélemény BTMN, SNI esetén

Nyilatkozattétel a törvényes képviselő vagy gyám esetén:
-törvényes képviselet
-életvitelszerű ottlakás
Etika/Hittan tantárgyra vonatkozó kérelem.
A Nyírmártonfalvai Általános Iskola beiskolázási körzete Nyírmártonfalva község közigazgatási területe.

Tóthné Valu Erika
intézményvezető

Különös közzétételi lista


A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista.

Szakmai alapdokumentum

Szakmai alapdokumentum – Alapító okirat

Pedagógiai Program

Pedagógiai Program
Helyi tantervek

Szervezeti és működési szabályzat

SZMSZ

Házirend

Házirend

Tájékoztató a felvételi lehetőségekről

Tájékoztató a felvételi lehetőségekről
Iskolaváltás szabályai

Az iskola munkarendje

Az iskola munkarendje

Jelentősebb események a munkatervből

Jelentősebb események a munkatervből

Pedagógusok iskolai végzettsége

Pedagógusok iskolai végzettsége

A nevelő és oktató munkát segítők iskolai végzettsége

A nevelő és oktató munkát segítők iskolai végzettsége

Országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

Országos mérés-értékelés évenkénti eredményei
Idegen nyelvi mérés eredménye

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

Évfolyamismétléssel kapcsolatos adatok

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei

Tanórán kívüli foglalkozások

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Vizsgaszabályzat:

Vizsgaszabályzat és osztályozóvizsga követelményei

Osztályok és tanulók száma

Osztálylétszám és osztályfőnökök

Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

Pedagógiai-szakmai ellenőrzések

Kapcsolat

4263 Nyírmártonfalva, Iskola tér 1.

+52/207-038

iskola@nymfalva.edu.hu

4263 Nyírmártonfalva, Iskola tér 1.

OM azonosító: 031163
Intézményvezető: Tóthné Valu Erika
Intézményvezető-helyettes: Varga Tímea

Intézményi nyitva tartás: Hétfő-péntek: 7.00-18.00 óra